top of page

Att ta betalt

Det är mycket man ska ha i åtanke när man tar betalt  som egen företagare, frilansare, konsult eller giggare. Här är några aspekter som vi tycker är speciellt viktiga:

1. Prissättning

Det är viktigt att sätta rätt pris på dina tjänster eller produkter för att kunna täcka dina kostnader och få en rimlig vinst. Undersök marknadspriserna och tänk på dina konkurrenters priser.

2. Betalningsvillkor

Bestäm tydliga betalningsvillkor för dina kunder så att du vet när du kan förvänta dig att få betalt. Du kan exempelvis ange betalningsfrister och förseningsavgifter. 

3. Kommunikation

Var tydlig i din kommunikation med kunderna angående betalning och betalningsvillkor. Tänk på att man oftast pratar priser inklusive moms med en privatperson men exklusive moms med företag. 
Kommunicera även mycket och tydligt längst med processen om det skulle uppstå förseningar eller problem med din leverans eller kundens betalning, detta är viktigt ifall det skulle uppstå en konflikt gällande detta i slutet.

4. Betalningsmetoder

Erbjud flera betalningsmetoder för dina kunder, exempelvis kortbetalning, fakturabetalning eller Swish.
Via Bapelsin erbjuder vi Swish och faktura. Du kan välja mellan 15-dagars eller 30-dagars faktura. Ju längre du väntar med att få in din betalning ju större är chansen att kunden missar sin betalning. Därför rekommenderar vi alltid att välja Swish betalningar första gången du tar betalt av en kund och faktura med kunder du känner till bättre.

5. Prisförhandling

Förbered dig på att kunderna kan försöka förhandla om priset. Tänk på dina kostnader och vad du är beredd att sänka priset till för att behålla kunden. Det är alltid bättre att i förhand ha räknat exakt inom vilka intervaller du kan tänka dig sälja ditt pris. 

Att sätta ett något högre pris kan vara bra i början när du testar att sälja dina tjänster, för att sedan falla något i pris och hitta den perfekta nivån för dig och dina kunder. Men ha alltid dina omkostnader i åtanke. 

6. Avtal

Upprätta avtal med kunderna som innehåller betalningsvillkor och faktureringsregler. Detta kan minska risken för tvister eller missförstånd senare.
Med Bapelsin skapar vi alltid automatiskt ett köpeavtal för din kund där det tydligt framgår vilka regler som gäller vid returer, tvister eller reklamationer.

bottom of page